Ο ποιμένας.


Λεπτομέρεια πόρτας εισόδου σε κατειλημμένο κτήριο των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.


© 2021 By QoQ Photography All rights reserved