Ο ποιμένας.


Λεπτομέρεια πόρτας εισόδου σε κατειλημμένο κτήριο των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.